B&H: Women’s Advisory Board Established/BiH: Uspostavljen ženski savjetodavni odbor

31 May 2019 – Nada Golubović, President of the Management Board of the Foundation United Women has been appointed as a member of Women’s Advisory Board that held its first session in Sarajevo, B&H on 29 May, 2019. Women’s Advisory Board is the joint initiative of Kvinna till Kvinna Foundation from Sweden, SIDA, and Delegation …

Read more B&H: Women’s Advisory Board Established/BiH: Uspostavljen ženski savjetodavni odbor

Qindra  qytetarë mblidhen në protestë në Shtabin e Policisë së Kosovës/Hundreds gather in protest at Kosovo Police HQ

Qindra  qytetarë mblidhen në protestë në Shtabin e Policisë së Kosovës 07.02.2019 Prishtinë, qindra qytetarë u mblodhën para stacionit kryesor policor në Prishtinë për të protestuar ndaj akuzave për përdhunimin e një të miture të bërë kundër një rreshter policor në Drenas dhe  protesta e dyte u organizua me 08.02.2019 Drenas, një protestë e dytë …

Read more Qindra  qytetarë mblidhen në protestë në Shtabin e Policisë së Kosovës/Hundreds gather in protest at Kosovo Police HQ

Gender Equality Through the Eyes of Men in Kosovo

Prishtine, 29 May 2018,   Gender Equality Through the Eyes of Men in Kosovohttp://kosovo.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/English_0.pdf http://kosovo.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Shqip.pdf http://kosovo.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Serbian.pdf UNFPA jointly with the OSCE Mission in Kosovo launched a report with results of the International Men and Gender Equality Survey (IMAGES)-A Men’s Perspective on Gender Equality in Kosovo conducted for the first time in Kosovo. The report aims to …

Read more Gender Equality Through the Eyes of Men in Kosovo

Gender Based Journalism Library is Founded – Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Kütüphanesi Kuruldu

Independent communication network bianet has founded the Gender Based Journalism Library. The library aims to become a resource center for everyone, specifically for journalists and media workers, who work on gender based journalism, in order to mainstream an understanding of journalism which sees gender equality as a fundamental human right in every stage of news production. There …

Read more Gender Based Journalism Library is Founded – Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Kütüphanesi Kuruldu