BiH: Improving Status of Victims of Crime in line with EU Standards/BiH: Unapređenje položaja žrtava krivičnih djela u skladu sa EU standardima

5 November 2021 – United Women Foundation from Banja Luka, Bosnia and Herzegovina is leading the advocacy process for harmonization of the criminal legislation of the Republika Srpska with the international standards, namely Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on Establishing Minimum Standards on the Rights, Support, …

Read more BiH: Improving Status of Victims of Crime in line with EU Standards/BiH: Unapređenje položaja žrtava krivičnih djela u skladu sa EU standardima

B&H: Women’s Advisory Board Established/BiH: Uspostavljen ženski savjetodavni odbor

31 May 2019 – Nada Golubović, President of the Management Board of the Foundation United Women has been appointed as a member of Women’s Advisory Board that held its first session in Sarajevo, B&H on 29 May, 2019. Women’s Advisory Board is the joint initiative of Kvinna till Kvinna Foundation from Sweden, SIDA, and Delegation …

Read more B&H: Women’s Advisory Board Established/BiH: Uspostavljen ženski savjetodavni odbor

Qindra  qytetarë mblidhen në protestë në Shtabin e Policisë së Kosovës/Hundreds gather in protest at Kosovo Police HQ

Qindra  qytetarë mblidhen në protestë në Shtabin e Policisë së Kosovës 07.02.2019 Prishtinë, qindra qytetarë u mblodhën para stacionit kryesor policor në Prishtinë për të protestuar ndaj akuzave për përdhunimin e një të miture të bërë kundër një rreshter policor në Drenas dhe  protesta e dyte u organizua me 08.02.2019 Drenas, një protestë e dytë …

Read more Qindra  qytetarë mblidhen në protestë në Shtabin e Policisë së Kosovës/Hundreds gather in protest at Kosovo Police HQ

Gender Equality Through the Eyes of Men in Kosovo

Prishtine, 29 May 2018,   Gender Equality Through the Eyes of Men in Kosovohttp://kosovo.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/English_0.pdf http://kosovo.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Shqip.pdf http://kosovo.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Serbian.pdf UNFPA jointly with the OSCE Mission in Kosovo launched a report with results of the International Men and Gender Equality Survey (IMAGES)-A Men’s Perspective on Gender Equality in Kosovo conducted for the first time in Kosovo. The report aims to …

Read more Gender Equality Through the Eyes of Men in Kosovo

Gender Based Journalism Library is Founded – Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Kütüphanesi Kuruldu

Independent communication network bianet has founded the Gender Based Journalism Library. The library aims to become a resource center for everyone, specifically for journalists and media workers, who work on gender based journalism, in order to mainstream an understanding of journalism which sees gender equality as a fundamental human right in every stage of news production. There …

Read more Gender Based Journalism Library is Founded – Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Kütüphanesi Kuruldu