GREVIO conducts evaluation visit to Bosnia and Herzegovina/GREVIO u evaluacijskoj posjeti Bosni i Hercegovini

26 October 2021 – Delegation of the GREVIO Expert Group that monitors implementation of the Council of Europe Convention on Prevention and Combating Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention) are in the first evaluation visit to the Bosnia and Herzegovina. Meetings with the women and men representatives of the authorized ministries, public institutions, …

Read more GREVIO conducts evaluation visit to Bosnia and Herzegovina/GREVIO u evaluacijskoj posjeti Bosni i Hercegovini

BiH: Campaign against Sexual Harassment and Violence against Women and Girls/BiH: Kampanja protiv seksualnog uznemiravanja i nasilja prema ženama i djevojčicama

13 October 2021 – United Women Foundation from Banja Luka, Bosnia and Herzegovina is conducting the campaign “No Means No!” with aim to raise the public awareness on sexual harassment and violence against women and girls in public space. The campaign includes billboards, city lights, and video clips promoted through social networks in which women …

Read more BiH: Campaign against Sexual Harassment and Violence against Women and Girls/BiH: Kampanja protiv seksualnog uznemiravanja i nasilja prema ženama i djevojčicama

BiH: Zabrana postavljanja pitanja o seksualnom životu žrtava nakon počinjenog krivičnog djela/B&H: Prohibition of Questions About Sexual Life of Victims After Criminal Offence

17. mart 2021.g. – Narodna skupština Republike Srpske je usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku koji sadrži odredbu kojom se zabranjuje postavljanje pitanja o seksualnom ponašanju oštećenih nakon krivičnog djela koje je počinjeno nad njima. Ova izmjena je rezultat zajedničkih aktivnosti javnog zalaganja organizacija Fondacija Udružene žene iz Banja Luke i …

Read more BiH: Zabrana postavljanja pitanja o seksualnom životu žrtava nakon počinjenog krivičnog djela/B&H: Prohibition of Questions About Sexual Life of Victims After Criminal Offence

Spomenik miru u Bosni i Hercegovini postavljen u Banjaluci/Monument to Commemorate Peace in Bosnia and Herzegovina Unveiled in Banja Luka

12 January 2021 – Twenty five years ago, on 14 December 1995 the Dayton Peace Agreement was signed in Paris, France, and it ended the war in Bosnia and Herzegovina. On the same date, twenty five years latter, the United Women Foundation from Banja Luka unveiled the monument to commemorate peace. This symbol of peace …

Read more Spomenik miru u Bosni i Hercegovini postavljen u Banjaluci/Monument to Commemorate Peace in Bosnia and Herzegovina Unveiled in Banja Luka

BiH: Inicijativa za unapređenje zdravstvene zaštite žrtava nasilja/BiH: Initiative for Improving Health Protection for Victims of Violence

12 January 2021 – At the end of December 2020, the United Women Foundation from Banja Luka, Bosnia and Herzegovina submitted the initiative to the Ministry of Health and Social Protection of the Republika Srpska aimed for improving position of victims of domestic violence and their access to health protection. The initiative advocates for harmonization …

Read more BiH: Inicijativa za unapređenje zdravstvene zaštite žrtava nasilja/BiH: Initiative for Improving Health Protection for Victims of Violence

BiH: 16 Days of Activism with a Focus on Violation of Women’s Rights During Covid 19 Pandemic/BiH: 16 dana aktivizma sa fokusom na kršenje prava žena tokom pandemije Covid 19

26 November 2020 – For the past twenty years, Foundation United Women from Banja Luka, BiH commemorates the global campaign 16 Days of Activism Against Gender Violence, which begins on 25 November, the International Day of Combating Violence Against Women, and end on 10 December, the International Human Rights Day. The Campaign started with the …

Read more BiH: 16 Days of Activism with a Focus on Violation of Women’s Rights During Covid 19 Pandemic/BiH: 16 dana aktivizma sa fokusom na kršenje prava žena tokom pandemije Covid 19

BiH: Potrebne izmjene krivičnog procesnog zakonodavstva u pravcu bolje zaštite prava žrtava/B&H: Changes of the Criminal Procedure Codes Needed Toward Better Protection of Victims

12. novembar 2020.g. – Rezultati praćenja krivičnih postupaka u oblasti rodno zasnovanog nasilja u BiH ukazuju da se žene koje su preživjele nasilje suočavaju da brojnim poteškoćama u ostvarivanju svojih prava u postupcima koji se vode protiv počinilaca nasilja. Fondacija Udružene žene Banja Luka je u saradnji sa partnerskim organizacijama i uz podršku Fondacije Kvinna …

Read more BiH: Potrebne izmjene krivičnog procesnog zakonodavstva u pravcu bolje zaštite prava žrtava/B&H: Changes of the Criminal Procedure Codes Needed Toward Better Protection of Victims