Gender Based Journalism Library is Founded – Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Kütüphanesi Kuruldu

Independent communication network bianet has founded the Gender Based Journalism Library. The library aims to become a resource center for everyone, specifically for journalists and media workers, who work on gender based journalism, in order to mainstream an understanding of journalism which sees gender equality as a fundamental human right in every stage of news production.

There are five main sections called “Guides”, “Researches and analyzes”, “News articles and interviews”, “Glossary”, “Bibliography” in the library. Guides section includes national and international sources that can be used to ensure that women and LGBTIs are represented equally and fairly in the media, and to mainstream gender equality. This section also includes sub-sections called “Women oriented rights based journalism”, “LGBTI oriented rights based journalism” and “Gender based peace journalism”.

Before the founding of the online library, bianet has organized Gender-Based Journalism Workshops in collaboration with the Kaos-GL association, with the purpose of transforming discourses and practices of mainstream media’s dominant prejudice towards gender. A total of 269 journalists, CSO representatives, students and academicians of Faculties of Communication attended the workshops in 10 different cities of Turkey. Topics of discussion included the male-dominated and masculine journalism practice in the media, the ways to deal with it and the sharing of experiences.

 

Bağımsız iletişim ağı bianet, “Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Kütüphanesi”ni kurdu. Kütüphane, haber üretiminin her aşamasında toplumsal cinsiyet eşitliğini temel bir insan hakkı olarak gözeten gazetecilik anlayışının yaygınlaştırılması için, başta gazeteciler ve medya çalışanları, toplumsal cinsiyet odaklı habercilik konusunda çalışma yapmak isteyen herkes için kaynak olmayı hedefliyor.

Kütüphanede, “Rehberler”, “Araştırma ve analizler”, “Haber ve söyleşiler”, “Sözlük” ve “Kaynakça” olmak üzere beş ana bölüm bulunuyor. Rehberler bölümünde, kadınların ve LGBTİ’lerin medyada eşit ve hakkaniyetli bir şekilde tasvir ve temsil edilmelerini sağlamak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini anaakımlaştırmak için medya çalışanlarının yararlanabileceği ulusal ve uluslararası kaynaklar yer alıyor. Rehberler bölümünde “Kadın odaklı hak haberciliği”, “LGBTİ odaklı hak haberciliği” ve “Toplumsal cinsiyet odaklı barış haberciliği” alt kategorileri bulunuyor.

bianet, ana akım ve yerel medyadaki toplumsal cinsiyet önyargılı gazetecilik pratiklerinin ve söylemlerinin dönüştürülmesi amacıyla, Kaos-GL derneği ile birlikte Türkiye’nin 10 merkezinde, 269 gazeteci, sivil toplum örgütü temsilcisi ve iletişim fakültesi öğrencisi ve öğretim görevlisinin katılımıyla haber atölyeleri düzenledi. Atölyelerde medyadaki eril habercilik pratiği, sorunları, bu sorunlarla başa çıkma imkanları ve toplumsal cinsiyet odaklı habercilikten ne anlaşıldığı, nasıl yapılabileceği üzerine tartışmalar yürütüldü.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner