BiH: Contribution to Gender Equality in the Judicial Institutions/BiH: Doprinos ravnopravnosti spolova u pravosudnim institucijama

14 December 2022 – In cooperation with the District Court in Banja Luka, The United Women Foundation initiated strengthening capacities in the area of gender equality for women and men employees of the Court, with objective to contribute to implementation of the Strategy for Improving Gender Equality in Judicial System of Bosnia and Herzegovina, adopted by the High Judicial and Prosecutorial Council of Bosnia and Herzegovina in 2020. The first education has been organized on 12 December 2022 in Banja Luka, and included following topics: gender relations and functioning of gender stereotypes in a society, sexual and gender based harassment – terms, normative framework, protection from harassment at work, and undertaking internal procedure for prevention of sexual and gender based harassment in the Court, based on the Guidelines adopted by the High Judicial and Prosecutorial Council of Bosnia and Herzegovina in 2015.

Part of the education was documentary film “Danijela” produced by the United Women Foundation, which focuses on psychological world of survivors of some forms of sexual violence and abuse.

The United Women Foundation will continue cooperation with the District Court in Banja Luka, and organize two additional educations for employees of the Court in the period January – February 2023. Activities of strengthening gender equality in the judicial institutions of BiH are part of the project “Improving Prevention and Combating Gender Based Violence in Bosnia and Herzegovina” with support of the Kvinna till Kvinna Foundation from Sweden.

14. decembar 2022 – Fondacija Udružene žene je u saradnji sa Okružnim sudom u Banja Luci pokrenula inicijativu podizanja kapaciteta u oblasti ravnopravnosti spolova za uposlenike/ce Suda koja je usmjerena na doprinos provođenju Strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu Bosne i Hercegovine, usvojene 2020.g. od strane Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine. Prva edukacija je organizovana 12. decembra 2022.g. u Banja Luci. Teme obuhvaćene edukacijom su: rodni odnosi i funkcionisanje rodnih stereotipa u društvu, seksualno uznemiravanje i rodno zasnovano uznemiravanje – pojmovi, normativni okvir, uključujući i zaštitu od uznemiravanja na radu, te provođenje internog postupka za sprečavanje seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u Sudu, na osnovu Smjernica koje je Visoki sudski i tužilački savjet BiH usvojio 2015.g.

U okviru edukacije je prikazan i dokumentarni film “Danijela” koji je producirala Fondacija Udružene žene i koji govori o psihološkom svijetu osoba koje su preživjele neki od oblika seksualnog nasilja i zlostavljanja.

Fondacija Udružene žene će u saradnji sa Okružnim sudom u Banja Luci provesti još dvije edukacije za uposlenike/ce Okružnog suda Banja Luka u periodu januar-februar 2023.g.
Aktivnosti osnaživanja rodne ravnopravnosti u pravosudnim institucijama u BiH se provode u okviru projekta „Unapređenje sprečavanja i suzbijanja rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini“ uz podršku Fondacije Kvinna till Kvinna iz Švedske.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner