Feminist Savunuculuk ve Kadının İnsan Hakları Etkinliği kadın avukatları buluşturdu – Feminist Advocacy and Women’s Human Rights event brought together women lawyers

Kadın Dayanışma Vakfı’nın Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi katkılarıyla düzenlediği “Feminist Savunuculuk ve Kadının İnsan Hakları” başlıklı söyleşiye Prof. Dr. Yakın Ertürk konuşmacı olarak katıldı. Prof. Dr. Ertürk, konuşmasında feminist savunuculuk, aile hukuku ve kadına yönelik şiddet gibi konulara odaklandı. Çok sayıda kadın avukatın katıldığı etkinlik, katılımcıların özellikle feminizm ve hukuk pratikleri ve kendi hayatlarına …

Read more Feminist Savunuculuk ve Kadının İnsan Hakları Etkinliği kadın avukatları buluşturdu – Feminist Advocacy and Women’s Human Rights event brought together women lawyers

Swedish Embassy in Tirana recognizes the contribution of women role models/ Ambasada Suedeze në Shqipëri vlerëson kontributin e grave aktiviste

2019 marks 50 years of diplomatic relations between Sweden and Albania, and also 20 years of Swedish Development Cooperation in the country. To celebrate partnerships with women human rights CSO-s in the country, the Swedish Embassy in Tirana chose to celebrate the contribution of Shpresa Banja and Bajana Ceveli, to implementing Swedish feminist foreign policy …

Read more Swedish Embassy in Tirana recognizes the contribution of women role models/ Ambasada Suedeze në Shqipëri vlerëson kontributin e grave aktiviste

International Training Program on Gender Based Violence / Međunarodni program obuke o rodno zasnovanom nasilju

  The representative of SOS Hotline for Women and Children Victims of Violence Niksic has attended  the International Training Program on Gender Based Violence in Sweden organized by Swedish police and Kvinna till Kvinna Foundation. The program lasted 3 weeks starting on May 18th – 5th of April. Through three weeks of training the participants …

Read more International Training Program on Gender Based Violence / Međunarodni program obuke o rodno zasnovanom nasilju

Urgent measures are not followed by court processes / Hitne mere nisu praćene sudskim procesima

10th of April, 2019: At the monthly level, in Serbia, 1572 prohibition of contact and approaching the victim is exempted on average, 689 exits from the apartment, and 663 persons receive both urgent measures, of which 90% are men – Results are of the Independent Monitoring of the Law on Prevention of Domestic Violence for …

Read more Urgent measures are not followed by court processes / Hitne mere nisu praćene sudskim procesima

Programi Ndërkombëtar i Trajnimit (ITP) “Parandalimi dhe reagimi ndaj dhunës me bazë gjinore – Forcimi i agjentëve të ndryshimit”/The International Training Programme (ITP) “Prevent and respond to gender-based violence – Strengthening agents of change”

Stockholm, 17 Mars -05 Prill 2019 Përfaqësuesi i Qendrës  për Mireqenien e  Gruas  në Kosovë morri pjesë në trajnimin trejavor mbi Programin e Trajnimit Ndërkombëtar të avancuar (ITP) mbi dhunën me bazë gjinore organizuar nga policia Suedeze dhe Kvinna till Kvinne ne tockholm. Pjesëmarrësit nga Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Moldavia dhe Ukraina marrin pjesë …

Read more Programi Ndërkombëtar i Trajnimit (ITP) “Parandalimi dhe reagimi ndaj dhunës me bazë gjinore – Forcimi i agjentëve të ndryshimit”/The International Training Programme (ITP) “Prevent and respond to gender-based violence – Strengthening agents of change”

Takimin Publik për Koncept Dokumentin për Fushën e Kompenzimit të Viktimave të Krimit /Public Meeting on Concept Paper on the Field of Compensation for Crime Victims.

18 mars 2019, Hotel Emerald, Prishtinë.  Ministri i Drejtësisë, zt. Abelard Tahiri, theksoi se që nga mandati i tij si Ministër i Drejtësisë është përpjekur ta fuqizoj perspektivën e frymës së ligjeve, jo vetëm si norma që ndalojnë praktika të caktuara por edhe si norma që krijojnë mundësi të reja, nga të cilat qytetari ynë …

Read more Takimin Publik për Koncept Dokumentin për Fushën e Kompenzimit të Viktimave të Krimit /Public Meeting on Concept Paper on the Field of Compensation for Crime Victims.

‘’Kuadri ligjor dhe politik mbi dhunën në familje ” / “Legal and policy framework on domestic violence”

E mërkurë, 03 prill 2019; OSBE organizoi punëtorinë në bashkëpunim të ngushtë me Zyrën për Mbrojtjen dhe Asistimin e Viktimave për të gjithë personelin e strehimoreve  dhe përfaqësuesit e organizatave joqeveritare që punojnë në të drejtat e njeriut në regjionet e Gjakovës, Pejës dhe Prizrenit. Seminari synon të zhvillojë njohuritë e pjesëmarrësve mbi kuadrin ligjor …

Read more ‘’Kuadri ligjor dhe politik mbi dhunën në familje ” / “Legal and policy framework on domestic violence”