Qindra  qytetarë mblidhen në protestë në Shtabin e Policisë së Kosovës/Hundreds gather in protest at Kosovo Police HQ

Qindra  qytetarë mblidhen në protestë në Shtabin e Policisë së Kosovës

07.02.2019 Prishtinë, qindra qytetarë u mblodhën para stacionit kryesor policor në Prishtinë për të protestuar ndaj akuzave për përdhunimin e një të miture të bërë kundër një rreshter policor në Drenas dhe  protesta e dyte u organizua me 08.02.2019 Drenas, një protestë e dytë u organizua nga një grup i organizatave të shoqërisë civile në Drenas, me një marshim në Gjimnazin  “Gjergj Kastrioti Skënderbeu”.

Në ketë rast  dyshohet se një hetues policor ka përdhunuar, persekutuar, kërcënuar dhe abuzuar një të mitur nga Drenasi, kur ajo ne  stacionin të policisë shkoj për të raportuar një ngacmim seksual nga profesori i saj.  Organizatorët e protestës kërkojnë që Inspektorati Policor i Kosovës të fillojë hetimet në këtë rast dhe të edukojë forcën policore për t’u marrë me rastet që përfshijnë dhunën seksuale.  Oficeri, një rreshter policor nga  Drenasi, i identifikuar vetëm me inicialet V.V., u arrestua nga policia të martën në mbrëmje dhe do të mbahet në burg për 48 orë me urdhër të prokurorisë, sipas Inspektoratit Policor të Kosovës.

“Dhunuesit në burg”, “Pedofilët në burg”, “Turpi” dhe “Shteti përdhunues” ishin thirrjet më të forta të protestuesve.

 

Hundreds gather in protest at Kosovo Police HQ

07.02.2019 Prishtina ,  hundreds of citizens gathered in front of the main Police station in Prishtina to protest the allegations of the rape of a minor made against a police sergeant in Drenas and the second protest was on 08.02.2019  Drenas, a  second protest took  place organized by a group of civil society organizations in Drenas, with a march at the ‘Gjergj Kastrioti Skenderbeu’ High School.

The latest case, where it is suspected that a police investigator has raped, persecuted, threatened and abused a minor from Drenas, when she approached police station to report a sexual harassment from her professor. The organizers of the protest demand that the Police Inspectorate of Kosovo start investigations into the case and educate the police force to deal adequately with instances involving sexual violence. The officer, a Police Sergeant based in Drenas identified only through the initials V.V., was arrested by police on Tuesday night and is to be detained for 48 hours by order of the prosecution, according to the Police Inspectorate of Kosovo.

“Rapists to jail,” “pedophiles to jail” “shame” and “rapist state” were the loudest calls of the protesters.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner