Takim me koordinatoren vendore kundër dhunës në familje Bashkia Tiranë/Meeting with the local coordinator against domestic violence, Municipality of Tirana

31.10.2022

Gender Alliance for Development Centre takimin e rradhës me Koordinatoren Vendore kundër dhunës në familje në bashkinë Tiranë, znj. Anjeza Bojaxhiu. Së bashku me Anjezën, analizuam rëndësinë që ka përgjigja e punonjësve të kujdesit shëndetësor parësor për raportimin e dhunës me bazë gjinore. Ndamë me koordinatoren, Udhëzuesin për ofruesit e kujdesit shëndetësor si reagim ndaj rasteve të dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje. Ndamë gjithashtu edhe materialin udhëzues se si duhet të jetë bashkëpunimi efektiv ndërmjet ofruesve të kujdesit shëndetësor dhe shërbimeve të specializuara të mbështetjes së grave si reagim ndaj rasteve të dhunës në familje.

On October 31, 2022 GADC organized a meeting with the Local Coordinator against domestic violence in the municipality of Tirana, Mrs. Anjeza Bojaxhiu. Together with Anjeza, we analyzed the importance of the response of primary health care workers to the reporting of gender-based violence. We shared with the coordinator, the Guide for health care providers in response to cases of violence against women and domestic violence. We also shared guidance material on how effective collaboration between health care providers and specialized women’s support services should be in response to cases of domestic violence.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner