Workshops about gender-based violence with high school students – violence is not a private matter / Radionice o rodno zasnovanom nasilju – nasilje nije privatna stvar

May 28th, 2018: Members and activists of the Women’s Forum of Prijepolje,  which is member of the Women’s Network against Violence in Southwestern Serbia, held 2 out of 5 workshops about the prevention of violence against girls and women, which will be held this year in three secondary high schools in Prijepolje.

Can exist justification for gender-based violence, how to recognize it at the earliest stage, to whom to contact for help and how to get out of a violent relationship or marriage, are just some of the topics discussed with students.

The aim of the workshops with high school students is that girls learn to recognize violence in all its forms and respond adequately if they find themselves in a violent situation or notice the  violence in their environment.

Workshops are held within the project “Active and publicly against violence against girls”, which is being implemented in Niš, Uzice, Vlastotince and Prijepolje, financially supported by the UN Trust Fund. This is the second year of the project implementation, and in the first year, a total of 40 workshops on “Prevention of violence against girls” were conducted in 12 schools. 5 workshops with 71 girls were held in Prijepolje, 5 workshops with 75 girls in Vlasotince, 15 workshops with 266 girls in Uzice and 15 workshops with 218 girls in Nis. A total of 630 girls passed through the workshops during the first project year, and the goal is to increase that number this year.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Članice i aktivistkinje Foruma žena Prijepolja, organizacije članice Mreže žena protiv nasilja Jugozapadne Srbije, U Ekonomsko-trgovinskoj školi su održale 2 od ukupno 5 radionica o prevenciji nasilja nad devojkama i ženama, koje će ove godine biti održane u prijepoljskim srednjim školama.

Da li može postojati opravdanje za rodno zasnovano nasilje, kako ga prepoznati u najranijoj fazi, kome se obratiti za pomoć i kako izaći iz nasilne veze ili braka, samo su neke od tema o kojima se razgovaralo sa učenicama.

Cilj radionica sa srednjoškolkama je da devojke nauče da prepoznaju nasilje u svim njegovim oblicima i adekvatno reaguju, ukoliko se same nađu u nasilnoj situaciji ili nasilje uoče u neposrednom okruženju.

Radionice se održavaju u okviru projekta „Aktivno i javno protiv nasilja nad devojkama“, koji se sprovodi u Nišu, Užicu, Vlastotincu i Prijepolju, a koji je finansijski podržan od UN trast fonda. Ovo je druga godina projekta, a u prvoj godini je urađeno ukupno 40 radionica na temu ,,Prevencija nasilja nad devojkama” u 12 škola. U Prijepolju je održano 5 radionica sa 71 devojkom, u Vlasotincu 5 radionica sa 75 devojaka, u Užicu 15 radionica sa 266 devojaka i u Nišu 15 radionica sa 218 devojaka. Kroz radionice tokom prve projektne godine je prošlo ukupno 630 devojaka, a cilj je da ove godine taj broj bude još veći.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner