Women’s Experience of Struggle in the Grip of Pandemic and Violence – Pandemi ve Şiddet Kıskacında Kadın Mücadelesi Deneyimleri

The Foundation for Women’s Solidarity reported the applications made by women who were subjected to violence to the women’s counseling center from March, when the pandemic began, with a study titled “Women’s Experience of Struggle in the Grip of Pandemic and Violence“. The narratives of 360 women who reached the center by phone and e-mail in the six-month period covered by the report contain important information about the effects of the pandemic on women and the practices encountered in anti-violence support mechanisms, especially in the process of quarantine measures.

According to the details given in the report, while many women were re-traumatized during lockdown due to being confined to homes with perpetrators or because of their past experiences of violence, support mechanisms were insufficient. Although the number of women in need of economic support has increased, the existing supports did not meet the need. Refugee women could not access enough information on Covid-19 precautions due to the language barrier in addition to being exposed to violence. In the report, the Foundation included examples such as women’s access to shelters being restricted, women who go to police stations for shelter and protection order applications being sent back home, and stressed that women will not give up their rights to be usurped under the pretext of the pandemic.

 

Kadın Dayanışma Vakfı pandeminin başladığı Mart ayından Eylül ayına kadar kadın danışma merkezine şiddete uğrayan kadınlar tarafından yapılan başvuruları “Pandemi ve Şiddet Kıskacında Kadın Mücadelesi Deneyimleri” başlıklı çalışmayla raporlaştırdı. Raporun kapsadığı altı aylık sürede merkeze telefon ve e-maille ulaşan 360 kadının paylaşımları, pandeminin kadınlar üzerindeki etkilerine ve özellikle karantina önlemlerinin uygulandığı süreçte şiddetle mücadele mekanizmalarında karşılaşılan uygulamalara dair önemli bilgiler içeriyor.

Raporda yer verilen detaylara göre evlere kapanılan pandemi sürecinde birçok kadın şiddet uygulayan erkeklerle kapalı kalma veya geçmişteki şiddet deneyimleri nedeniyle yeniden travmatize olurken, destek mekanizmaları yetersiz kaldı. Ekonomik desteğe ihtiyacı olan kadınların sayısı artsa da, var olan destekler bu ihtiyacı karşılamadı. Mülteci kadınlar şiddete maruz kalmanın yanında dil bariyeri nedeniyle Covid-19 önlemlerine dair bilgiye de yeterince ulaşamadılar. Raporda kadınların sığınaklara erişiminin kısıtlanması, sığınak ve koruma tedbiri talebiyle karakollara giden kadınların bir kısmının pandemi bahane edilerek evlerine geri gönderilmesi gibi örneklere yer veren Vakıf, kadınların salgın bahane edilerek gasp edilmeye çalışılan haklarından vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner