Successful Women an Inspiration for Youth/ Gratë e sukseshme, frymëzim për të rinjë”

8 Mars, 2019  Pejë.  Me rastin e ditës ndërkombëtare të grave të 8 marsit, OSBE-ja në Kosovë organizoi një panel diskutimi me temen ‘’Femrat e suksesshme, një frymëzim për të rinjtë’’ në Pejë, në amfiteatrin e Fakultetit Juridik të Universitetit Haxhi Zeka. Gra nga politikat, gra nga  universiteti  dhe shoqëria civile prezantuan tregimet dhe përvojat e tyre për studentët e universitetit duke i inkurajuar ata të eksplorojnë mundësi profesionale dhe të arrijnë potencialin e tyre

 

 

March 8 2019, Peje- On the occasion of the international women’s day 8 march the OSCE in Kosovo organized a panel discussion successful  women an inspiration for youth , in the amphitheater of the faculty of law university Haxhi Zeka in Peja.  Women from politics university and civil society presented their stories and experiences to university students encouraging them to explore professional opportunities and achieve their potential

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner