Study on violence in family and violence against women in Montenegro – Studija o nasilju u porodici i nasilju nad ženama u Crnoj Gori

Every other woman in Montenegro has been a victim of violence at some point in her lifetime, and 1 in 5 women suffered violence during the last year,  according to the survey conducted by UNDP office in Montenegro for 2016. We must not blind our eyes because violence has far-reaching consequences for the individual, the family, and the entire society.

The Survey findings clearly show that we have much more to do to respond to the request for justice of women and children who have suffered violence. We have to do much more to end weak practices and attitudes that allow these human rights violations to continue.

The key findings and study you can find below:

http://www.me.undp.org/content/montenegro/en/home/

IPSOS_family violence presentation_ENG final (2)

Prema istraživanju koje je sprovela UNDP -ijeva kancelarija u Crnoj Gori za 2016. godinu, svaka druga žena u Crnoj Gori bila je žrtva nasilja u nekom trenutku tokom svog života, a 1 od 5 žena je preživjela nasilje tokom prošle godine.  Ne smijemo zatvrati oči jer nasilje ima dalekosežne posljedice po pojedinca, porodicu i cjelokupno društvo.

Nalazi istraživanja  jasno pokazuje da imamo mnogo više da uradimo kako bi odgovorili na poziv za  pravdu žena i djece koja su pretrpjela nasilje. Moramo mnogo više da radimo da spriječimo loše prakse i stavove koji omogućavaju da se ova kršenja ljudskih prava nastavljaju.

Ključne nalaze i studiju možete pogledati na sledećim linkovima:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=-63jg7wMfU8

IPSOS_nasilje u porodici_prezentacija_LOC_finalno (1)

 

 

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner