177 Women’s and LGBTI+ Organizations Called on Government to Take Urgent Action, as the Bill Releasing Convicts Came Into Force

Women’s and LGBTI+ organizations in Turkey released a statement after the Turkish government passed the “Law no. 5275 amending the Law on the Execution of Sentences and Security Measures and Other Laws”, known as the penal execution bill which entered into force on the 15th of April 2020. Although it was prepared long before the COVID-19 outbreak, the amendment was introduced as a countermeasure against the spread of COVID-19 in order to ensure the release of a certain part of convicts to reduce overcrowding in prisons.

The joint statement endorsed by 177 women’s and LGBTI+ organizations stated that “Releases just for the sake of reducing overcrowding in prisons without taking precautionary measures in favour of women, children and disadvantaged groups are putting the lives of women and children at risk.” The statement called on the Turkish government to take necessary measures to protect women and LGBTI+ people against the threat of violence as soon as possible.

 

Türkiye’deki kadın ve LGBTİ+ örgütleri, ceza infaz tasarısı olarak da bilinen “5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 15 Nisan 2020’de yürürlüğe girmesinin ardından bir açıklama yayınladı. Tasarı, COVID-19 salgınından önce hazırlanmaya başlanmış olmasına rağmen, kamuoyuna COVID-19’un yayılmasına karşı cezaevlerindeki kalabalığı azaltmak için hükümlülerin belirli bir bölümünün serbest bırakılmasını sağlayacak bir önlem olarak yansıtılmıştı.

177 kadın ve LGBTİ+ örgütünün ortak açıklamasında, “Kadınlar, çocuklar ve dezavantajlı gruplar lehine hiçbir tedbir almadan salt hapishane kapasitelerini azaltmak için yapılan tahliyeler ile kadın ve çocukların can güvenliği hiçe sayılmaktadır” denildi. Açıklama hükümeti, kadınları ve LGBTİ+ bireyleri şiddet tehdidine karşı mümkün olan en kısa sürede korumak için gerekli önlemleri almaya çağırdı.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner