Second workshop for NGOs in framework of the project “Enhancing Counter Trafficking in Crisis in the Western Balkans” / Druga regionalna radionica u okviru projekta “Jačanje kapaciteta za suzbijanje trgovine ljudima u kriznim situacijma na Zapadnom Balkanu”

On July 24th  the representative of SOS Niksic attended the second  workshop for NGOs to deliver coordinated services to victims of trafficking (VOTs) with accent on cross-border referrals in framework of the project “Enhancing Counter Trafficking in Crisis in the Western Balkans” . IOM  has organized a second workshop with the aim of continuing the exchange of good practices and strengthening the capacity of organizations involved in providing support to vulnerable groups of migrants, and which are also potential victims of human trafficking. The workshop also aimed to increase the effectiveness of mechanisms for the protection of potential victims of trafficking in human beings and victims of trafficking identified on the migrant route, who decide to continue their path instead of remaining in the initial identification countries.

_________________________________________________________________________

Predstavnica SOS Niksica ucestvovala je na drugoj regionalnoj radionici za NVO kako bi pružile koordinisane odgovore  žrtvama trgovine ljudima sa naglaskom na prekogranične reference u okviru projekta “Unapređenje borbe protiv trgovine ljudima u krizi na zapadnom Balkanu”.                                                                               IOM je organizovao drugu regionalnu radionicu s ciljem nastavka razmjene dobrih praksi i jačanja kapaciteta organizacija koje su uključene u pružanje podrške ranjivim grupama migranata, a koje su ujedno i potencijalne žrtve trgovine ljudima. Radionica je takođe imala za cilj povećanje efikasnosti mehanizama zaštite potencijalnih žrtava trgovine ljudima i žrtava trgovine ljudima identifikovanih na migrantskoj ruti, a koje odluče nastaviti svoje putovanje, umjesto da ostanu u zemljama inicijalne identifikacije.

 

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner