Raporti i Vleresimit Rajonal/CSSP_Regional Assesment

Gjate muajit shtator 2022, Qendra Alanca Gjinore per Zhvillim ka pershtatur ne gjuhen Shqipe Raportin e Vleresimit Rajonal te CCSSP “Bashkëpunimi mes OJQ-ve të grave dhe ofruesve të kujdesit shëndetësor. Një studim krahasues në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi” Ky raport eshte ndare si edhe mund te gjendet online ne gjuhen shqipe duke klikuar ketu

Per te lexuar raportin ne gjuhen angleze klikoni ketu

During Septemer 2022, Gender Alliance for Development Centre (GADC) has adapted into the Albanian language the Regional Assessment Report “Cooperation between women’s NGOs and healthcare providers A comparative study in the Western Balkans and Turkey” This report is shared and can be found online in the Albanian language by clicking here 

To read the report in English, click here 

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner