ODRŽANA JAVNA TRIBINA NA TEMU “ZAŠTO ŽENE OSTAJU U NASILJU”/ PUBLIC TRIBUNE HELD “WHY DO WOMEN STAY IN VIOLENCE?””

“Zašto ga ne napustiš?”, “Zašto trpiš nasilje?”, “Zašto mu se vraćaš?” neka su od čestih pitanja koja se postavljaju ženama sa iskustvom partnerskog nasilje. Postoji bezbroj razloga zašto žrtve nasilja u porodici ostaju u svojim vezama. Postoji bezbroj lica odnosa sa nasilnim partnerom kao i bezbroj načina na koji se žrtva može osjećati. Nijedna priča o zlostavljanju nije slična drugoj i ne postoji „tačan odgovor“na pitanje Zašto žrtve ostaju?!

Kako bi sa građanima i građankama razgovarali o fenomenu nasilja nad ženama, SOS Nikšić je organizovao javnu tribinu pod nazivom “Zašto žene ostaju u nasilju?”.

https://sosnk.org/odrzana-javna-tribina-na-temu-zasto-zene-ostaju-u-nasilju/

 

“Why don’t you leave him?”, “Why do you suffer violence?”, “Why do you come back to him?” are some of the common questions adressed to women with experience of partner violence. There are countless reasons why victims of domestic violence remain in their relationships. There are countless faces of a relationship with an abusive partner as well as countless ways a victim can feel. No story of abuse is similar to another and there is no “correct answer” to the question Why do the victims stay?!

In order to discuss with the citizens about the phenomenon of violence against women, SOS Nikšić organized a public forum entitled “Why do women remain in violence?”.

https://sosnk.org/en/odrzana-javna-tribina-na-temu-zasto-zene-ostaju-u-nasilju/

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner