National SOS Hotline for Victims of Domestic Violence/ Nacionalna SOS linija za žrtve nasilja u porodici

National SOS Hotline for Victims of Domestic Violence in Niksic in the Period of 1st of April to June 30th, 2019 had received a total of 752 calls.
The National SOS Hotline is mostly called by survivors themselves, while on their behalf the SOS Hotline has been mostly contacted by the officers of the Centers for Social Work and Security Centers, relatives and citizens.

________________________________________________________

Nacionalna SOS linija za žrtve nasilja u porodici u periodu od 01. aprila do 30.juna 2019. godine je zaprimila ukupno 752 poziva.
Nacionalnu liniju najčešće pozivaju žrtve lično, a u ime žrtve pozivaju službenici centara za socijalni rad i centara bezbjednosti, rođaci i građani.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner