Nasilje nad ženama – doba Korone/ Violence Against Women – Corona time

Nasilje nad ženama – doba Korone, tema je o kojoj se malo govori u Crnoj Gori a koju smo mi otvorile i diskutovale sa građankama Nikšića na Javnoj tribini. Tribina je organizovana u okviru projekta “Borba protiv nasilja u porodici u toku trajanja pandemije COVID 19”, a koji zajednički realizuju Sigurna Ženska Kuća, SOS Nikšić i još 5 partnerskih organizacija.

Istraživanje OSCE-a sprovedeno 2018. godine, (a koje je obuhvatilo više od 1200 žena), pokazuje da je svaka peta žena nakon svoje 15e godine iskusila fizičko ili seksualno nasilje. Nešto ranije, UNDP-evo istraživanje ukazuje se čak 62 odsto žena plaši da prijavi nasilje zbog straha od osvete nasilnika, a 24 odsto zbog osude i sramote. U većini situacija, počinioci su partneri ili muževi, kojima se žene nerijetko vrate.

U periodu od izbijanja pandemije izazvane COVID 19 I od uvođenja mjera Vlade Crne Gore na Nacionalnu SOS liniju se bilježi porast broja poziva.Pandemija COVID 19 nas je sve pogodila ali je posebno pogodila osobe koje su u nasilju. Mjere koje su uvedene tokom pandemije utiču na to da su žene primorane da mnogo više vremena provode u izolaciji sa nasilnikom a samim tim su u većem riziku od nasilja. Sve ovo dodatno utiče na osjećaj bespomoćnosti kod žena  koje su u nasilju.

Na koji način je pandemija COVID 19 uticala na nasilje nad ženama u Crnoj Gori, iz prakse SOS telefona Nikšić, građanke je upoznala izvršna koordinatorka organizacije, Nataša Međedović.  Nakon kratke prezntacije otvorena je diskusija u okviru koje su građanke iznijele svoje stavove i zapažanja o nasilju nad ženama i nasilju u porodici generalno i tokom pandemije. Građanke su iznijele i probleme sa kojima su se susrele tokom pandemoje a tiču se rada pojedinih institicija i ostvarivanja svojih prava.

_____________________________________________________________________

Violence Against Women – Corona time, is a topic that is little talked about in Montenegro and which we opened and discussed with the citizens of Niksic at the Public Tribune. The tribune was organized within the project “Fight against domestic violence during the COVID 19 pandemic”, which is jointly realized by the Safe Women’s House, SOS Nikšić and 5 other partner organizations.

An OSCE survey conducted in 2018 (which included more than 1,200 women) shows that every fifth woman has experienced physical or sexual violence after the age of 15. Earlier, a UNDP survey indicated that 62 percent of surveyed women were afraid to report violence for fear of revenge, and 24 percent for condemnation and shame. In most situations, the perpetrators are partners or husbands, to whom women often return.

In the period since the outbreak of the pandemic caused by COVID 19 and since the introduction of measures by the Government of Montenegro on the National SOS line, there has been an increase in the number of calls. The measures introduced during the pandemic mean that women are forced to spend much more time in isolation with the perpetrator and thus are at a higher risk of violence. All of this further affects the feeling of helplessness in women who are in violence.

In what way did the COVID 19 pandemic affect violence against women in Montenegro, from the practice of the SOS hotline Nikšić, the citizens were introduced by the executive coordinator of the organization, Natasa Medjedović. After a short presentation, a discussion was opened in which the citizens presented their views and observations on violence against women and domestic violence in general and VAW during the pandemic. The citizens also presented the problems they encountered during the pandemic regarding the work of certain institutions and in the defense of their human rights.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner