“Naming and shaming sexual violence against women and children in Montenegro”/“Osvijetlimo mrak seksualnog nasilja“

Within the project “Naming and shaming sexual violence against women and children in Montenegro” on April 23rd 2019, twenty journalists from the Montenegrin media signed the Declaration on a Consistent, Ethical Approach to the Sexual Violence Problem. The idea of ​​making and signing the Declaration came after the training of journalists in November 2018 on “Ethical reporting of the media on sexual violence” with the aim of contributing to the creation of encouraging and supportive space in the media for survivors of sexual violence.
The project with the financial support of the European Union, is being implemented by SOS Hotline for Women and Children Victims of Violence Niksic, Safe Women’s House and NGO “Prima” from Podgorica.

_________________________________________________________________

U okviru projekta „Osvijetlimo mrak seksualnog nasilja“ 23. aprila 2019. dvadeset novinara/ki iz crnogorskih medija potpisalo je Deklaraciju o usaglašenom, etičkom pristupu problemu seksualnog nasilja. Ideja o pravljenju i potpisivanju Deklaracije nastala je nakon obuke novinara/ki u novembru 2018. na temu „Etičko izvještavanje medija o seksualnom nasilju“ sa ciljem da se doprinese stvaranju ohrabrujućeg i podržavajućeg prostora u medijima za osobe koje su preživjele seksualno nasilje.
Projekat uz finansijsku podršku Evropske unije, realizuju SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić, Sigurna ženska kuća i NVO „Prima“ iz Podgorice.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner