Meeting with health care providers / Takim me ofruesit e kujdesit shëndetësor

Meeting with healthcare providers and representatives from the Ministry of Health

09.06.2022 – Peje

Meeting with healthcare providers and representatives from the Ministry of Health focusing on good practice guidelines and effective referral pathways for women survivors of violence

Healthcare professionals are often the first to find out if women have experienced male violence, which is why it is important for doctors and nurses to make sure this isn’t a missed opportunity to refer patients to local women’s organisations supporting survivors of violence!

During the meeting Women Wellness Center distributed the guidelines for healthcare providers in responding to disclosures of violence against women and domestic violence.


09.06.2022. – Pejë

Takim me ofruesit e kujdesit shëndetësor dhe përfaqësues nga Ministria e Shëndetësisë duke u fokusuar në udhëzimet e praktikave të mira dhe më efektive të referimit për gratë e mbijetuara të dhunës.

Profesionistët e kujdesit shëndetësor janë shpesh të parët që zbulojnë nëse gratë kanë përjetuar dhunë nga meshkujt, prandaj është e rëndësishme që mjekët dhe infermieret të sigurohen që kjo të mos jetë një mundësi e humbur për t’i referuar pacientët në organizatat lokale të grave që mbështesin të mbijetuarat e dhunës!

Gjatë takimit Qendra për Mirëqenien e Gruas ka shpërndarë udhëzues për ofruesit e kujdesit shëndetësor si të reagojnë  ndaj rasteve të dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje.

guidelines for healthcare providers in responding to disclosures of violence against women and domestic violence
guidelines for healthcare providers in responding to disclosures of violence against women and domestic violence
Meeting with healthcare providers and representatives from the Ministry of Health
Meeting with healthcare providers and representatives from the Ministry of Health

 

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner