Meeting to review the State Protocol for handling cases of sexual violence II / Takim per te shqyrtuar Protokollin shteteror per trajtimin e rasteve te dhunes seksuale II

25.10.2022 – Pejë

Takim me ofruesit e kujdesit shëndetësor dhe përfaqësues nga institucionet per te shqyrtuar Protokollin shteteror per trajtimin e rasteve te dhunes seksuale.

Po vazhdojmë me takimin e rradhës me institucionet shëndetsore për të shqyrtuar Protokollin shtetëror për trajtimin e rasteve të dhunës seksuale. Gjatë takimit janë marr rekomandimet nga  Praktikat Premtuese të ngritjes dhe ofrimit të shërbimeve të mbështetjes së specializuar për gratë që kanë përjetuar dhunë seksuale.

Gjatë takimit është vleresuar shumë përvojat e shkëmbyera dhe nevojen për ofrimin e shërbimeve të specializuara për gratë të cilat kanë përjetuar dhunë seksuale.


25.10.2022 – Peja

Meeting with health care providers and representatives from institutions to review the State Protocol for handling cases of sexual violence.

We are continuing with the meetings with health institutions to review the State Protocol for handling cases of sexual violence. During the meeting, recommendations were shared including Promising Practices for the provision of specialized support and the establishment of such services for women who have experienced sexual violence. The shared experiences and the need for the provision of specialized services for women who have experienced sexual violence were greatly appreciated.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner