Kadın ve LGBTİ örgütlerinden çocuk istismarcılarına af önergesine karşı açıklama – Women and LGBTI organizations issued a statement against motion to pardon child abusers

Çocuk istismarcılarının mağdurlar ile evlenmeleri halinde affedilerek ceza almamalarına ilişkin önergenin Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine geleceğine dair medyada yer alan haberler üzerine, 165 kadın ve LGBTİ örgütü bir açıklama yayınladı. “Tecavüzü, erken ve zorla evlilikleri ve çocuk istismarını meşrulaştıracak hiçbir yasal değişikliği kabul etmiyoruz” başlığıyla yayınlanan açıklamada affın suçun üzerini örterek tecavüz ve cinsel istismar vakalarında cezasızlığı sıradanlaştıracağı ve bu nedenle erken yaşta ve zorla evliliklerin önünü açacağı söyleniyor.

Açıklamada aynı zamanda “İstanbul Sözleşmesi’nin 37. Maddesi gereği erken yaşta ve zorla evlendirmelerin suç olarak düzenlenmesi zorunludur.” denilerek önergenin İstanbul Sözleşmesi bakımından ihlal oluşturacağına dikkat çekiliyor.

“Erken evlilik mağdurlarına af” söylemiyle medyada yer alan önerge, daha önce Kasım 2016’da Meclis genel kuruluna getirilmiş, kadın örgütlerinin öncüsü olduğu toplumsal tepki sayesinde geri çekilmişti. Önerge yasalaşırsa şu anda cezaevinde bulunan 10.000 kişinin tahliye edileceği öne sürülüyor.

 

165 Women and LGBTI organizations released a statement after the news coverage of a possible motion on pardoning child abusers if they marry their victims. The statement which was titled “We do not accept any legal change that would legitimize rape, early and forced marriages and child abuse” asserted that forgiving these crimes will render impunity in cases of rape and sexual abuse ordinary, and thus will pave the way for early and forced marriages.

The statement also draws attention to the fact that the motion will violate the Istanbul Convention, by reminding that “According to the 37th Article of the Istanbul Convention, it is mandatory that early and forced marriages should be regulated as a crime”.

The motion was brought before the Turkish Grand National Assembly in November 2016, and was withdrawn as a result of the social reaction which was pioneered by women’s organizations. If the law is enacted, it is claimed that 10,000 people in prison will be released.

 

 

 

 

 

 

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner