Izložba slika “Slušaj ona slikom priča”/ The exhibition of the photos “Slusaj ona slikom prica”

SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić i Udruženje „Žena BIH“ organizovale su izložbu fotografija „Slušaj ona slikom priča“. Fotografije koje su se našle na izložbi su kreirale žene sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja iz Mostara i Nikšića, a koje su svoje iskustvo pretočile u fotografiju i opis. Fotografije su autentično svjedočenje 20 žena iz Nikšića i Mostara,  u vezi sa sa preživljenim nasiljem . One govore o duboko ličnim iskustvima, unutrašnjim stanjima i borbama kroz koje prolazi žena koja je doživjela rodno zasnovano nasilje, ali i o  institucionalnoj reakciji na nasilje nad ženama.

Za većinu autorki rad sa fotoaparatom je novo iskustvo. Najveći broj njih se nije bavio fotografijom na ovaj način. Najveća vrijednost ovih fotografija ogleda se u vjerodostojnosti i autentičnosti sadržaja, koji je prožet snažnim porukama i simbolikom.

Izložba su otvorene istovremeno u Pogorici i Mostaru, 29. marta i predstavljaju  krunu projekta „Glasovima žena protiv rodno zasnovanog nasilja u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini“ koji je počeo prije devet mjeseci u partnerstvu dvije organizacije, SOS telefona Nikšić i Udruženja „Žena BIH“ iz Mostara.

Fotografije su se našle i na razglednicama koje su upućene na 500 adresa , medju kojima i onima koji imaju formalnu moć i uticaj na javne politike i prakse u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Na ovaj način podstičemo javni dijalog o potrebama društva da unaprijedi politike i prakse za zaštitu od rodno zasnovanog nasilja u obje države.

__________________________________________________________________________

SOS Hotline for Women and Children Victims of Violence Nikšić and the Association “Women of BiH” organized an exhibition of photographs “Slušaj ona slikom priča”. The photographs in the exhibition were created by women with experience of gender-based violence from Mostar and Nikšić, who translated their experience into photography and description. The photos are the authentic testimony of 20 women from Niksic and Mostar, in connection with the violence they survived. They talk about deeply personal experiences, inner states and struggles that a woman who has experienced gender-based violence goes through, but also about the institutional reaction to violence against women.

For most authors, working with a camera is a new experience. Most of them did not deal with photography in this way. The greatest value of these photos is reflected in the authenticity of the content, which is imbued with strong messages and symbolism.

The exhibition was opened simultaneously in Pogorica and Mostar, on March 29, and represents the crown of the project “Voices of Women Against Gender-Based Violence in Montenegro and Bosnia and Herzegovina”, which began nine months ago in partnership with two organizations, SOS Hotline Niksic and Association “Women of BiH “from Mostar.

The photos were also found on postcards sent to 500 addresses, including those that have formal power and influence over public policies and practices in Montenegro and Bosnia and Herzegovina. In this way, we encourage public dialogue on the needs of society to improve policies and practices for protection against gender-based violence in both countries.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner