International Women’s Day: “Red Shoes”/Ditën Ndërkombëtare të Gruas: “Këpucët e kuqe”

On International Women’s Day, Women Wellness Center together with other women’s organizations conducted an action, where we gathered red shoes as a symbol to remember 48 women killed by their abusers from 2002-2022 and seek justice for them.

“Red Shoes” is a campaign against violence experienced by women in the family and society, which began in 2009 in Mexico. Since then, on every 8 March, International Women’s Day, “Red Shoes” fill the squares and cities of the world. Red symbolizes the blood shed of women and girls who tragically lost their lives, as well as the love and memory we hold for them.


Në Ditën Ndërkombëtare të Gruas Qendra për Mirëqenien e Gruas së bashku me organizata të tjera të grave zhvilluan një aksion, ku mblodhëm këpucët e kuqe si simbol për të kujtuar 48 gra të vrara në periudhën kohore 2002- 2022 dhe  për të kërkuar drejtësi për to.

“Këpucët e Kuqe” është fushatë kundër dhunës që gratë përjetojnë në familje e shoqëri, e cila filloi në vitin 2009 në Meksikë, e prej asaj kohe “Këpucët e Kuqe” çdo 8 mars mbushin sheshet e qytetet e botës. E kuqja simbolizon gjakun e derdhur të grave e vajzave, e gjithashtu edhe dashurinë e kujtimin që ne ruajmë për to.

 

 

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner