Improving Access to Information on Violence Against Women for Women in Local Communities of Brčko District B&H/Unapređenje pristupa informacijama o nasilju prema ženama za žene u mjesnim zajednicama Brčko distrikta B&H

27 August 2018 – As a part of the project “Strengthening Prevention and Combating Violence Against Women and Domestic Violence in Brčko District B&H”, the Foundation United Women Banja Luka and Citizens’ Association Vive Žene Tuzla organized the info session for women in the local community of Gornji Rahić in Brčko District B&H. Objective of the session was to enable women to receive information on violence against women and domestic violence, and available mechanisms of support and assistance in Brčko District B&H.

The Law on Protection from Domestic Violence in Brčko District B&H has been adopted in in February 2018, and the Protocol on Cooperation in Cases of Violence Against Women and Domestic Violence has been signed in April 2018 by the Prosecutor’s Office, the Department of Internal Affairs, the Department for Health and Social Protection, the Department for Education, the Health Center, the Association of Active Women “Gender”, the Association “BiH Journalists”, and the Club of Journalists “Bosanska Posavina”. This created conditions for improving systemic support for victims of violence in Brčko District B&H, predominantly women and children, by public institutions that will primarily work on prevention and combating violence, but also providing direct support to women and children survivors of violence.

Women participants of the info session were interested to learn about the new office for direct psychosocial support for victims of violence opened within the Sub-department for Social Protection of Brčko District B&H Government. With objective to improve access to information about available assistance and support, and raise public awareness on violence against women and domestic violence in Brčko District B&H, the Foundation United Women Banja Luka produced short video clip “Zero Tolerance on Violence in Brčko District B&H” which is broadcasted on the local TV stations in Brčko District continuously.

These activities are supported by the UN Women in Bosnia and Herzegovina, and the Swedish International Development Agency (SIDA).

27. avgust 2018. godine – U okviru projekta “Jačanje prevencije i borbe protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici u Brčko distriktu B&H“, Fondacija Udružene žene Banja Luka i Udruženje građana Vive Žene Tuzla su organizovale info sesiju za žene iz mjesne zajednice Gornji Rahić u Brčko distriktu B&H. Cilj sesije je bilo pružanje informacija građankama o nasilju prema ženama i nasilju u porodici i dostupnim mehanizmima podrške i pomoći u Brčko distriktu B&H.

Zakon o zaštiti od nasilja u porodici u Brčko distriktu B&H je usvojen u februaru 2018. godine. U aprilu 2018. godineTužilaštvo, MUP, Odjeljenje za zdravlje i socijalnu zaštitu, Odjeljenje za obrazovanje Vlade Brčko distrikta B&H, Javna ustanova Zdravstveni centar, Udruženje aktivnih žena „Gender“, Udruženje „BiH novinari“ i Klub novinara „Bosanska Posavina“ su potpisali Protokol o saradnji i postupanju u slučajevima nasilja prema ženama i nasilja u porodici. Ovim aktivnostima su stvoreni uslovi za unaprijeđenje sistemske podrške žrtvama nasilja u Brčko distriktu B&H, pretežno ženama i djeci, od strane javnih institucija i ustanova koje će se prvenstveno usmjeriti na sprečavanje u suzbijanje nasilja, ali i obezbjeđivanje direktne podrške ženama i djeci koji su preživjeli nasilje.

Učesnice info sesije su bile zainteresovane za rad kancelarije za direktnu psihosocijalnu podršku žrtvama nasilja, koja je nedavno otvorena u okviru Pod-odjeljenja za socijalnu zaštitu Vlade Brčko disktrikta B&H. Sa ciljem unaprijeđenja pristupa informacijama o dostupnoj podršci i pomoći i podizanja javne svijesti o nasilju prema ženama i nasilju u porodici u Brčko distriktu B&H, Fondacija Udružene žene Banja Luka je producirala kratki video klip “Nulta tolerancija na nasilje u Brčko distriktu B&H” koji se kontinuirano emituje na lokalnim televizijskim stanicama u Brčko distriktu.

Ove aktivnosti su podržane od strane UN Women u Bosni i Hercegovini i Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA).

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner