Governorship’s Circular on the Prevention of Violence Against Women – Antalya Valiliği’nden Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Genelge

The Governorship of Antalya has issued a circular on the prevention of violence against women, prepared as a set of suggestions by the Antalya Bar Association Women’s Rights and Gender Equality Board based on the Istanbul Convention. The circular has been sent to municipalities and 69 public insitutions.

The circular makes direct reference to the Istanbul Convention, and points to the responsibilities of the municipalities and public institutions in relation to the Convention. Some examples in the circular include the organization of periodical trainings by all public institutions on the prevention of violence against women, gender, equality between sexes, prevention of the survivor’s secondary trauma, including trainings targeting students and healthcare professionals.

The circular specifically emphasizes the effective implementation of all existing preventive and protective orders, including admission into women’s shelters, for foreign women who experience violence against women in Turkey. The Governorship also demands reports from the 6 provincial municipalities of Antalya within the next 6 months regarding the developments on the opening of women’s shelters.

 

Antalya Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu’nun kadına karşı şiddetin önlenmesiyle ilgili yapılması gerekenleri içeren çalışması Antalya Valiliği tarafından genelge haline getirildi ve uygulanması talimatıyla tüm kamu kurumlarına ve belediyelere gönderildi. “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Genelge”nin amacı şöyle açıklandı:

“Başta İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Kanun olmak üzere ilgili mevzuat ve eylem planında yer alan; ailenin korunması, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve bu tür şiddetle mücadele edilmesi ile ilgili hususların uygulanmasına dair usul ve esasları tespit etmek, uygulamadan doğan sorunlara çözüm bulmak ve idarenin tasarrufunda yapılan düzenlemeleri açıklamaktır.”

İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a doğrudan referanslar içeren genelge, şiddet gören kadınlara avukat atama zorunluluğu, yabancı uyruklu şiddet mağduru kadınların sığınaklara kabulü, sığınakların yetersiz olması durumunda kamu mekanlarının tahsisi gibi maddeler içeriyor. Genelge kapsamında kadına yönelik şiddetle mücadele için yapılacaklar arasında tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından kadına yönelik şiddetin önlenmesi, toplumsal cinsiyet, kadın-erkek eşitliği, şiddet mağdurunun ikincil mağduriyetinin önlenmesi konularında düzenli eğitimler verilmesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce tüm okullarda, öğrencilerin yaşlarına uygun olarak kadına yönelik şiddetin önlenmesi, toplumsal cinsiyet konularında dersler konulması sayılıyor.

Nüfusu 100 bin üzerindeki ilçelerde belediyelerin kadınlar ve çocuklar için sığınak açma zorunluluğuna vurgu yapan genelgede, Antalya’da 6 ilçede sığınak açılması ve bu çalışmalara dair Valiliğe raporların sunulması isteniyor. Sığınakların dolu olması halinde kadınların diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tesislerine sevk edileceğini söyleyen genelge şiddete maruz kalan yabancı uyruklu kadınlar için de tüm önleyici ve koruyucu tedbirlerin uygulanması gerektiğini vurguluyor. Genelge ayrıca kadına yönelik şiddet ihbarlarında işlem yapmayan kamu görevlilerine İstanbul Sözleşmesi gereğince getirilen tazminat yükümlülüğünü hatırlatıyor.

 

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner