Gender-Based Violence and Discrimination: Syrian Women Living in Ankara – Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet ve Ayrımcılık: Ankara’da Yaşayan Suriyeli Kadınların Deneyimleri

The research report titled “Gender-Based Violence and Discrimination: Syrian Women Living in Ankara” was published by the Foundation for Women’s Solidarity. The report, based on the data obtained from surveys, focus group study, and in-depth interviews with Syrian women, aims to make the violence and gender inequality that refugee women experience due to being women visible.

According to the report, women who lost their children, spouses and relatives in the war, who were fighting with the pressure of ISIS, and with bombs falling onto their houses and lives, were exposed to sexual violence by smugglers, gangs, security forces and other male refugees in the migration route. The narratives of Syrian women whose experiences in post-migration Turkey are filled with examples of violence and discrimination in different forms, still emphasize empowerment and solidarity, as in the example of “I raise up my voice, other women’d better do the same”.

 

Kadın Dayanışma Vakfı’nın “Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet ve Ayrımcılık: Ankara’da Yaşayan Suriyeli Kadınların Deneyimleri” başlıklı araştırma raporu yayımlandı. Ankara’da yaşayan Suriyeli kadınlarla gerçekleştirilen anket, odak grup çalışması ve derinlemesine görüşmelerden elde edilen verilere dayanan rapor, mülteci kadınların kadın olmalarından dolayı yaşadıkları şiddeti ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini görünür kılmayı amaçlıyor.

Rapora göre savaşta çocuklarını, eşlerini ve yakınlarını yitiren, bir taraftan IŞİD baskısı, bir taraftan evlerine ve hayatlarına düşen bombalarla mücadele eden kadınlar, savaştan kaçmak için çıktıkları göç yolunda kaçakçılar, çeteler, güvenlik güçleri ve diğer erkek mültecilerin uyguladığı cinsel şiddete maruz kaldılar. Göç sonrası Türkiye’deki deneyimleri de farklı biçimlerde şiddete ve ayrımcılığa maruz kalma örnekleriyle dolu olan Suriyeli kadınların anlatıları, tüm bunlara rağmen yine de “Ben susmadım, diğer kadınlar da susmasın” örneğindeki gibi, güçlenmeyi ve dayanışmayı vurguluyor.

 

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner