First Regional Training in the framework of the project “Improving provision of services and awareness to combat trafficking in persons in the Balkans, Albania, Macedonia, Montenegro & Kosovo”/ Prvi Regionalni Trening u okviru projekta “Unapređenje pružanja usluga i svijesti za borbu protiv trgovine ljudima na Balkanu, Albanija, Makedonija, Crna Gora & Kosovo”

On 3rd and 4th of July, SOS Hotline for Women and Children Victims of Violence Niksic participated in the First Regional Training in the framework of the project “Improving provision of services and awareness to combat trafficking in persons in the Balkans, Albania, Macedonia, Montenegro & Kosovo” that was organized by Terre des hommes in Albania & Kosovo in cooperation with Open Gate: La Strada in Skoplje of Macedonia.

During these two days, there was successfully organized a set of events.

On the first day, the launching of the project happened. The event was attended by the US Ambassador to Macedonia, as well as National Anti-trafficking Coordinators of the region countries.

On the same day, the drafting of bilateral action plans between Kosovo and Montenegro on one side, and, Albania and Macedonia on the other side, was successfully conducted.

In addition, representatives of state institutions and NGOs from Kosovo, Albania, Montenegro and Macedonia have taken part in a two-days long training on the use and implementation of Unified Standard Operating Procedures (SOPs) for Transnational Cooperation and Case Management for the protection of victims and potential victims of trafficking with a special focus on children between Albania, Kosovo and Montenegro.

 

___________________________________________________________________________

 

  1. i 4. jula, predstavnica SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić je učestvovala na Prvom Regionalnom treningu u okviru projekta “Unapređenje pružanja usluga i svijesti za borbu protiv trgovine ljudima na Balkanu, Albanija, Makedonija, Crna Gora & Kosovo “ koji je organizovao Terre des hommes u Albaniji i na Kosovu u saradnji sa Open Gate: La Strada u Skoplju Makedonija.
    Tokom ovih dva dana uspješno je organizovan skup događaja.
    Prvog dana se organizovalo lansiranje projekta. Događaju je prisustvovao ambasador SAD u Makedoniju, kao i Nacionalni Koordinatori za borbu protiv trgovine ljudima 4 zemalja.
    Istog dana uspješno je sprovedena izrada bilateralnih akcionih planova između Kosova i Crne Gore, i Albanije i Makedonije.
    Pored toga, predstavnici državnih institucija i nevladinih organizacija sa Kosova, Albanije, Crne Gore i Makedonije učestvovali su na dvodnevnoj obuci o korištenju i primjeni Jedinstvenih Standardnih Operativnih Procedura (SOP) za transnacionalnu saradnju i upravljanje predmetima radi zaštite žrtava i potencijalnih žrtava trgovine ljudima sa posebnim fokusom na djecu između Albanije, Kosova i Crne Gore.
CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner