Më degjo dhe Mua/Hear me too

Peje, 07/12/2018. Peja nikoqire e konferencës rajonale ‘’Më degjo dhe Mua’’ si pjesë e fushatës 16 ditë aktivisëm kundër dhunës ndaj grave. Peja tradicionalisht i mbështetë gratë viktima të dhunës. Artistet në përkrahje kundër dhunës me ane te nje ekspozite me piktura kunder dhunes . Komuna  e Pejes mbeshtetë fushaten. Ne konference morren pjese organizatat e Grave nga Shqiperia dhe Maqedonia . Te gjitha shfaqen gjendjen e tyre reale ne vendet e tyre dhe rendesine e bashkepunimit me njera  tjetren.

#Peja#Barazi#Jodhune#SteuUp#WAVE#endgbv#genderequality# QMG

Peje, 07/12/2018 Peja hosts the regional conference “Hear me  too” as part of the 16 day activism campaign against violence against women. Peja , women wellness center traditionally supports women victims of violence. This year young artists are supporting victims of violence, through the exhibition . Peja Municipality supports the campaign. The women’s organizations from Albania and Macedonia participated in the conference. They all show their real situation in their own countries and the importance of co-operation with each other.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner