Capacity Development Workshops for Women Lawyers – Kadın Avukatlar İçin Kapasite Geliştirme Atölyeleri

A total of 60 women lawyers working in the area of combating gender-based violence attended 3 capacity development workshops in Ankara, as part of a joint project of the Foundation for Women’s Solidarity and the Capacity Development Association, titled “Strengthening the Representation of Women subjected to Violence in the Justice Mechanism”.

During the 3-day workshops, participants from 43 different cities of Turkey discussed topics such as gender, violence against women, gender and Law, feminist method in adjudication, international mechanisms, Istanbul Convention, CEDAW, European Court of Human Rights (ECHR) judgements and decisions, ECHR Opuz-Turkey judgement, trafficking in women, etc.

As part of the project, 10 CEDAW and ECHR decisions related to gender-based violence and migrant/refugee women were translated into Turkish, in order for lawyers to benefit from international court decisions and make use of CEDAW and Istanbul Convention standards while preparing their court cases.

It is also targeted to develop a network which will serve as a hub for experience sharing and deliberation on cases; and a website which will become a platform where women lawyers can follow recent developments, find articles related to the subject issue and exemplary cases from national courts.

 

Kadın Dayanışma Vakfı ve Kapasite Geliştirme Derneği tarafından yürütülen “Şiddete Maruz Kalan Kadınların Mahkemelerdeki Temsillerinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında kadına yönelik şiddetle mücadele alanında yer alan 60 kadın avukatın katıldığı 3 Kapasite Geliştirme Atölyesi Ankara’da gerçekleştirildi.

Türkiye’nin 43 farklı şehrinden kadın avukatların katıldığı 3 günlük atölyelerde toplumsal cinsiyet, kadına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet ve hukuk, yargılamada feminist metot, yasal standartlar, İstanbul Sözleşmesi, CEDAW, AİHM kararlarını okuma, AİHM Opuz –Türkiye Kararı incelemesi, kadın ticareti gibi konular konuşuldu.

Çalışma kapsamında ayrıca avukatların uluslararası kararlardan faydalanabilmeleri ve CEDAW ve İstanbul Sözleşmesi standartlarını savunmalarında kullanabilmeleri için kadına yönelik şiddet ve göçmen/mülteci kadınlarla ilgili 10 CEDAW ve AİHM kararı Türkçe’ye çevrildi.

Bu çalışma sonrasında kadın avukatların arasındaki iletişim ve işbirliğini artırmak için bir ağ ve websitesi kurulması hedefleniyor. Kurulacak ağ Türkiye’de kadına yönelik şiddetle mücadele alanında yer alan kadın avukatların bilgi ve deneyim paylaşımı ve dava dosyaları üzerinden fikir yürütmelerine imkan sağlayacak. Websitesi ise avukatların güncel gelişmeleri takip edecekleri, alana dair makalelere ve örnek dava dosyalarına ulaşabilecekleri bir platform olacak.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner