Bosnia and Herzegovina: Marking the World Day of Social Justice – Bosna i Hercegovina: Obilježavanje Svjetskog dana socijalne pravde

20 February 2019 – Team members and volunteers of the Foundation United Women marked 20 February – the World Day of Social Justice – with organizing the street action in Banja Luka and participation in television programs focusing on social justice issues in Bosnia and Herzegovina. During the street action, they shared information leaflets with women and men citizens, and discussed prevention and combating violence against women and children, lack of judicial protection in cases of gender based violence, and needs for improving reporting and protection mechanisms for survivors of violence. Women and men citizens also had the opportunity to learn about efforts of the Foundation United Women toward economic empowernment of women survivoirs of violence in Banja Luka region through professional training, and advocacy toward private companies to provide jobs for women to help them in rehabilitation, and exiting violent enwironment.

Observance of the World Day of Social Justice was established with the UN General Assembly Ressolution adopted in November 2007, recognizing that sustainable economic growth in the context of sustainable development is needed to sustain social development and social justice.

20. februar 2019.g. – Članice tima i volonterke Fondacije Udružene žene su obilježile 20. februar – Svjetski dan socijalne pravde – organizovanjem ulične akcije u Banja Luci i učešćem u televizijskim emisijama koje su se fokusirale na pitanja socijalne pravde u Bosni i Hercegovini. Tokom ulične akcije, podjelile su letke sa informacijama sa građanima i građankama i razgovarale o sprečavanju i suzbijanju nasilja prema ženama i djeci, nedostatku sudske zaštite u slučajevima rodno zasnovanog nasilja i potrebe za poboljšanjem prijavljivanja nasilja i mehanizama zaštite za osobe koje su preživjele nasilje. Građani i građanke su takođe imali priliku da saznaju više informacija o aktivnostima Fondacije Udružene žene u procesu ekonomskog osnaživanja žena koje su preživjele nasilje u regiji Banja Luka kroz profesionalne obuke i lobiranje privatnih poslodavaca da obezbjede poslove za žene kako bi im pomogli u oporavku i izlasku iz nasilnog okruženja.

Obilježavanje Svjetskog dana socijalne pravde je uspostavljeno Rezolucijom Generalne skupštine UN-a usvojenom u novembru 2007.g., koja je prepoznala da je održivi ekonomski napredak u kontekstu održivog razvoja nužan za održavanje društvenog razvoja i socijalne pravde.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner