BiH: Zabrana postavljanja pitanja o seksualnom životu žrtava nakon počinjenog krivičnog djela/B&H: Prohibition of Questions About Sexual Life of Victims After Criminal Offence

17. mart 2021.g. – Narodna skupština Republike Srpske je usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku koji sadrži odredbu kojom se zabranjuje postavljanje pitanja o seksualnom ponašanju oštećenih nakon krivičnog djela koje je počinjeno nad njima. Ova izmjena je rezultat zajedničkih aktivnosti javnog zalaganja organizacija Fondacija Udružene žene iz Banja Luke i TRIAL International, ureda u Sarajevu BiH, uz podršku Ambasade Velike Britanije u BiH.

Novim zakonom je određeno da se svjedoci/inje krivičnih djela, uključujući i žene koje su preživjele sve oblike krivičnih djela rodno zasnovanog nasilja prilikom svjedočenja ne smiju ispitivati kako o ranijem seksualnom životu, što je zakon već propisivao, već i o seksualnom životu nakon počinjenog krivičnog djela. Ovim izmjenama se sprečavaju pokušaji da se svjedokinje tokom suđenja počiniocima krivičnih djela prikažu kao promiskuitetne i odgovorne za nasilje kojem su bile izložene.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske su stupile na snagu 3. marta 2021.g.

______________________________________________________________________________________

17 March 2021 – The National Assembly of Republika Srpska has adopted the Law on Changes and Amendments of the Criminal Procedure Code, which contains the provision that prohibits the questioning of sexual behavior of injured parties/victims after the criminal offenses were committed against them. This change is result of joint public advocacy activities of the United Women Foundation in Banja Luka and TRIAL International, office in Sarajevo, with the support of the British Embassy in Bosnia and Herzegovina.

The new Law stipulates that witnesses of criminal offenses, including women that survived all forms of criminal offenses of gender-based violence during testimony may not be questioned about their previous sexual life, which was already prescribed by the Law, but also about the sexual life after the crime. These changes prevent attempts to portray witnesses as promiscuous and responsible for the violence they have been exposed by the perpetrators of violence.

The Law on Changes and Amendments of the Criminal Procedure Code of Republika Srpska entered into force on 3 March 2021.

Photo: National Assembly of Republika Srpska

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner