BiH: Campaign against Sexual Harassment and Violence against Women and Girls/BiH: Kampanja protiv seksualnog uznemiravanja i nasilja prema ženama i djevojčicama

13 October 2021 – United Women Foundation from Banja Luka, Bosnia and Herzegovina is conducting the campaign “No Means No!” with aim to raise the public awareness on sexual harassment and violence against women and girls in public space. The campaign includes billboards, city lights, and video clips promoted through social networks in which women and men activists, journalists, artists, professionals, physicians, sports’ workers, etc. contribute with messages calling for zero tolerance against sexual harassment and violence.
The Campaign is part of the project “Banja Luka Safe City from Sexual Violence and Sexual Harassment in the Public Space”, supported by UN Women office in Bosnia and Herzegovina, which also includes research, educational activities targeting youth, cooperation with the City Administration of Banja Luka on local initiatives aimed to improve safety and protection from sexual harassment and sexual violence in the public space, and other activities.

Data collected during August – September 2021 through online survey on sexual harassment in public space indicate that 70 percent of surveyed women and men citizens of Banja Luka experienced it and did not report it because they did not have to whom to turn to. Only 21 percent of respondents approached to some of the institutions or close friends to address the issue and receive help. Survey results also point that 32 percent of cases of sexual harassment happened at work, in coffee shops and night clubs, at home, 13 percent of cases happened in the schools and 7 percent at universities.

The activities confirmed the importance of public discussion on sexuality, partner relationships, defining wanted and unwanted forms of behavior, defined freedom in relationships in order for women and girls to be able to make difference and recognize situations in which their bodily and psychological integrity is endangered.

————————————————–
13. oktobar 2021. – Fondacija Udružene žene iz Banja Luke, Bosna i Hercegovina provodi kampanju „Ne znači ne!“ s ciljem podizanja svijesti javnosti o seksualnom uznemiravanju i nasilju prema ženama i djevojkama u javnom prostoru. Kampanja uključuje bilborde, city lightove i video klipove promovirane putem društvenih mreža u kojima aktivistice i aktivisti, novinari/ke, umjetnici/ce, profesionalci/ke, ljekari/ke, sportski radnici/ce itd. doprinose porukama koje pozivaju na nultu toleranciju protiv seksualnog uznemiravanja i nasilja.

Kampanja je dio projekta “Banja Luka siguran grad od seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja u javnom prostoru”, koji podržava UN Women ured u Bosni i Hercegovini, a koji uključuje i istraživanja, radionice usmjerene na mlade, saradnju sa Gradskom upravom Banja Luka u provođenju lokalnih inicijativa čiji je cilj unapređenje sigurnosti i zaštite od seksualnog uznemiravanja i seksualnog nasilja u javnom prostoru, te drugih aktivnosti.

Podaci prikupljeni tokom avgusta – septembra 2021. putem online ankete o seksualnom uznemiravanju u javnom prostoru ukazuju na to da je 70 posto ispitanih građana i građanki Banjaluke doživjelo seksualno uznemiravanje i nije ga prijavilo jer nisu imali kome da se obrate. Samo 21 posto ispitanika/ca obratilo se nekoj od institucija ili bliskim prijateljima/cama kako bi riješili problem i dobili pomoć. Rezultati istraživanja također pokazuju da se 32 posto slučajeva seksualnog uznemiravanja dogodilo na poslu, u kafićima i noćnim klubovima, kod kuće, 13 posto slučajeva u školama i 7 posto na fakultetima.

Aktivnostima je potvrđen značaj javne rasprave o seksualnosti, partnerskim odnosima, definiranju željenih i neželjenih oblika ponašanja, definirana sloboda u odnosima kako bi žene i djevojke mogle napraviti razliku i prepoznati situacije u kojima je ugrožen njihov tjelesni i psihički integritet.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner