BiH: Every Minute Counts!/BiH: Svaki minut je važan!

18/01/2022, BiH – United Women Foundation from Banja Luka, Bosnia and Herzegovina joined the regional action on 17th January 2022, and together with women activists from over 40 women’s organizations from Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro called public institutions that are responsible for prevention and combating all forms of violence against women and girls to work responsibly to protect survivors, conduct urgent actions, and adequately sanction perpetrators of violence.

As a part of regional action conducted in three countries, an hourglass sculpture has been placed on key locations in five cities – Belgrade, Vranje, Sarajevo, Nikšić, and Podgorica – with a clear message that all institutions are obliged to act in line with the law and international standards. Hourglass sculpture aims to serve as symbolic reminder and warning that the institutions are responsible for lives of women, and that time is ticking. Street actions were also held in Vlasotinac, Niš, Kotor, Banja Luka, and Mostar, where women activists distributed stickers with the same message.

During 2021, according to the data collected from media, 9 women were killed in Bosnia and Herzegovina, 20 women were killed in Serbia, and 2 women were killed in Montenegro.

With ratification of the Council of Europe Convention on Prevention and Combating Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention), Serbia, Montenegro, and Bosnia and Herzegovina obliged not to participate in any form of violence against women, and to ensure that authorities, public officials, bodies, institutions, and other subjects that are acting in the name of the state would respect this obligation. Member countries have to act with due diligence to prevent, investigate, and sanction violence, and ensure reparations for survivors of violence.

18/01/2022, BiH – Fondacija Udružene žene iz Banja Luke, Bosna I Hercegovina je učestvovala u regionalnoj akciji održanoj 17. januara 2022.g. i zajedno sa aktivistkinjama iz preko 40 ženskih organizacija iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore pozvala javne institucije koje su odgovorne za sprječavanje i suzbijanje svih oblika nasilja prema ženama i djevojčicama da rade svoj posao odgovorno i savjesno i da zaštite preživjele, hitno postupaju i adekvatno kazne počinioce.

Kao dio regionalne akcije koja je realizovana u tri zemlje, skulptura pješčanog sata je postavljena na ključnim lokacijama u pet gradova – Beogradu, Vranju, Sarajevu, Nikšiću i Podgorici – sa jasnom porukom da su sve institucije odgovorne da djeluju u skladu sa zakonima i međunarodnim standardima. Skulptura pješčanog sata ima za cilj da služi kao simbolički podsjetnik i opomena da su institucije odgovorne za živote žena, a da vrijeme ističe. Ulične akcije su takođe održane u Vlasotincu, Nišu, Kotoru, Banja Luci i Mostaru, tokom kojih su aktivistkinje podijelile stikere sa istom porukom.

Prema podacima koji su prikupljeni iz medija, tokom 2021.g. 9 žena je ubijeno u Bosni i Hercegovini, 20 žena je ubijeno u Srbiji i 2 žene su ubijene u Crnoj Gori.

Sa ratifikacijom Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina su se obavezale da neće učestvovati u bilo kom djelu nasilja nad ženama i da će osigurati da državne vlasti i dužnosnici, tijela, institucije i ostali subjekti koji postupaju u ime države djeluju u skladu s ovom obavezom. Države imaju obavezu da sa dužnom pažnjom spriječe, istraže i kazne nasilje, a preživjelima osiguraju naknadu štete.

 

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner