B&H: Capacity Building of Service Providers for Supporting Women Survivors of Violence/BiH: Izgradnja kapaciteta pružaoca usluga za podršku ženama koje su preživjele nasilje

21 June, 2019 – The Foundation United Women is organizing two-day capacity building training in Banja Luka in the period 20-21 June, 2019 for women and men professionals working in health centers, judicial institutions, police, centers for social work, and the Center for Free Legal Assistance of the Government of Republika Srpska. Objective of the training is to provide women and men professionals the opportunity to advance knowledge and skills to recognize different forms of violence against women and domestic violence and improve support to women and children survivors of violence.

The training focuses on interventions and procedures in cases of violence, advancing coordination and cooperation between service providers, and increasing understanding of importance of risk assessment in ensuring safety of survivors and providing efficient and adequate assistance based on specific needs of women and children victims.

The training is joint activity of the Foundation United Women, the Citizen’s Association Vive Žene from Tuzla and the Foundation Lara from Bijeljina as the members of the Safe Network of Bosnia and Herzegovina, and it is supported by the UNWOMEN Country Office in Bosnia and Herzegovina.

21. juni 2019.g. – U periodu 20.-21.juni 2019.g. u Banjaluci, Fondacija Udružene žene organizuje dvodnevni trening izgradnje kapaciteta profesionalaca/ki koji rade u zdravstvenim ustanovama, pravosudnim institucijama, policiji, centrima za socijalni rad i Centru za besplatnu pravnu pomoć Vlade Republike Srpske. Cilj treninga je omogućavanje profesionalcima/kama unaprijeđenje znanja i vještina usmjerenih ka prepoznavanju različitih oblika nasilja prema ženama i nasilja u porodici i podršci ženama i djeci koji su preživjeli nasilje.

Trening je usmjeren na intervencije i procedure u slučajevima nasilja, unaprijeđenje saradnje i koordinacije između pružaoca usluga i povećanje razumjevanja važnosti procjene rizika u osiguranju sigurnosti osoba koje su preživjele nasilje i pružanju efikasne i adekvatne pomoći zasnovane na specifičnim potrebama žena i djece žrtava nasilja.

Trening je zajednička aktivnost Fondacije Udružene žene, Udruženja građana Vive žene iz Tuzle i Fondacije Lara iz Bijeljine, kao članica Sigurne mreže Bosne i Hercegovine, i podržan je od strane UNWOMEN ureda u Bosni i Hercegovini.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner