Activities on International Day of the Girl Child/ Međunarodni dan djevojčica

11. October is celebating as a International Day of the Girl Child.

SOS Helpline Niksic have organized the public event, in order to mark this day, and to raise awerenes of public, especialy women and girls on phenomenon of sexual violence. Sexual violence is the least reported violence, but there is much more cases of sexual violence than we want to admit.

The truth about sexual abuse the public tends to suppress, relativize and deny. Sexual abuse happens in relationships of trust and in those places we tend to believe they are safe for children and we don’t check it out. People don’t like to talk about this because this includes family, school, friends. In other words, sexual violence is most often perpetrated by persons whom the victim knows or trusts.
Our society does not know much about the phenomenon of sexual violence and its mechanisms, because sexual violence is kept silent and we choose to pretend that it does not exist.
On the other hand, institutions and people tend to react only to the most difficult forms, and to talk about the most difficult forms. While insults, sexist and degrading jokes we tend to relativize and normalize and then there is no adequate reaction, or timely reaction.

During the event and  discussion with the citizens we have introduced them the neccesary measures that state should undertook to protect survivors of sexual violence and to improve availible help and support for them. At the end we have introduced them with availible services that we provide for women and children survivor of any kind of violence including sexual violence, since Montenegro dont have specialised services for survivors of sexual violsuce only, such as National SOS Helpline, shelter, confidental person….

———————————————————————————————–

11. Oktobar  – Međunarodni dan djevojčica!!!!

SOS telefon Nikšić je organizovao javni događaj kako bi obilježile ovaj dan i podigle nivo svijesti javnosti o problemu seksualnog nasilja. Seksualno nasilje je nasilje koje se najmanje prijavljuje i ima ga mnogo više nego što smo spremni da priznamo.

Istinu o seksualnom zlostavljanju javnost je sklona da potiskuje, relativizuje i negira.  Seksualno zlostavljanje se dešava u odnosima povjerenja i na onim mjestima za koja smo skloni da vjerujemo da su sigurna za djecu i to ne provjeravamo. Ljudi ne vole da pričaju o ovome, jer ovo uključuje i porodicu, školu , prijatelje. Drugim riječima,  seksualno nasilje najčešce vrše osobe koje žrtva poznaje ili u koje žrtva ima povjerenja.

Naše drustvo ne zna mnogo o fenomenu seksualnog nasilja i njegovim mehanizmima, jer se o seksualnom nasilju ćuti  i biramo da se pretvaramo da ono ne postoji.

Sa druge strane, institucije i ljudi imaju tendenciju da reaguju samo na najteže oblike, i da govore o najtežim oblicima. Dok  uvrede, seksističke i degradirajuće šale smo skloni da relativuzujemo i normalizujemo i onda iz toga izostaje adekvatna reakcija, ili blagovremena reakcija.

Tokom događaja i razgovora sa građanima/kama predstavile smo im neophodne mere koje država treba da preduzme kako bi zaštitila žrtve seksualnog nasilja i poboljšala dostupnu pomoć i podršku za njih. Na kraju smo im predstavile i  usluge koje pružamo ženama i djeci koja su preživjela bilo koju vrstu nasilja, uključujući seksualno nasilje, jer Crna Gora nema specijalizovane usluge samo za osobe koje su preživjele seksualno nasilje, poput Nacionalne SOS linije za pomoć, skloništa,  usluge pratnje povjerljivog lica….

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner