Civil society organizations prepared alternative report on the progress towards Sustainable Development Goals – Sivil toplum örgütleri Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne yönelik ilerlemeler hakkında alternatif rapor yayınladı

The Sustainable Development Goals (SDGs) were reviewed at the UN High Level Political Forum on 09-18 July. The SDG, adopted in 2015, consists of 17 objectives, which are intended to be achieved by 2030, and progress towards these goals is reviewed through voluntary reports from countries.

After the presentation of Turkey’s second country report by the state delegation, CSO representatives that monitor Turkey’s progress towards SDGs explained the backlash regarding gender equality and its causes via the alternative report. The report draws attention to the attacks on poverty alimony, Law No. 6284 and the Istanbul Convention.

The report includes suggestions such as the establishment of an SDG mechanism involving independent women and non-governmental organizations as equal partners, the establishment of sexual violence support centers, and the fulfilling of international commitments on gender equality and violence against women such as the Istanbul Convention, CEDAW and SDG. CSO representatives also referred to the elimination of the concept of gender equality from the 11th Development Plan submitted to the Turkish Grand National Assembly.

 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) 09-18 Temmuz’da gerçekleşen BM Yüksek Düzey Politik Forum’da gözden geçirildi. 2015’te kabul edilen SKH, 2030 yılına kadar erişilmesi amaçlanan 17 hedeften oluşuyor ve bu hedeflere yönelik ilerlemeler ülkelerin hazırladığı gönüllü raporlar üzerinden gözden geçiriliyor.

Türkiye’nin ikinci ülke raporunu sunan devlet heyetinin ardından, Türkiye’nin SKH’ne yönelik uygulamalarını izleyen kadın ve sivil toplum örgütleri temsilcileri, toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki geri gidişi ve nedenlerini hazırladıkları alternatif raporla aktardı. Rapor yoksulluk nafakası, 6284 Sayılı Kanun ve İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik saldırılara dikkat çekiyor.

Raporda bağımsız kadın ve sivil toplum kuruluşlarının eşit partnerler olarak katıldığı bir SKH mekanizması kurulması; cinsel şiddet destek merkezlerinin en kısa zamanda kurulması ve başta İstanbul Sözleşmesi olmak üzere, CEDAW ve SKH gibi toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddet konusundaki uluslararası taahhütlerini yerine getirmesi gerekliliği yer aldı. Sivil toplum örgütleri temsilcileri ayrıca TBMM’ye sunulan 11. Kalkınma Planı’ndan “toplumsal cinsiyet eşitliği” kavramının çıkarılmasına da değindiler.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner