Court defined the case of unmarried couple as “domestic violence” – Partnerin uyguladığı şiddet “ev içi şiddet” sayıldı

A family court in Ankara has concluded a case of an unmarried couple as “domestic violence” in Turkey and sentenced the accused partner to pay alimony. The court decision included specific reference to the Istanbul Convention.

The court has stated that although the couple is not married, violent acts between partners should be considered as “domestic violence” according to the Istanbul Convention; and even if there is a contradiction between the domestic law and the approved international agreement, the provisions of the international agreement should be implemented according to the constitution.

The woman filed a complaint within the framework of the Law on the Protection of Family and the Prevention of Violence Against Women (law no. 6284). In regards to the Istanbul Convention, the court took the complaint within the concept of “domestic violence” and issued an injunction against the accused, banning him from contacting the woman or going near her home, school or workplace.

 

Ankara 2. Aile Mahkemesi, İstanbul Sözleşmesi’nin partnerler arasındaki şiddetin ev içi şiddet sayılacağına dair hükmünü esas alarak örnek bir karar aldı.

Partneri tarafından şiddete maruz bırakılan bir kadın, şiddet ve şiddet tehdidi nedeniyle 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamındaki tedbirlerin uygulanması ve nafaka bağlanması için başvuru yaptı. Bunun üzerine mahkeme şiddet uygulayan erkeğin 3 ay süreyle şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunmamasına, kadının konutuna, okuluna ve iş yerine yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi. Mahkeme aynı zamanda şiddet uygulayan kişinin tedbir kararı sürecince nafaka ödemesine hükmetti.

Kararda “Her ne kadar 6284 sayılı Yasa’da açık bir hüküm bulunmamakta ise de İstanbul Sözleşmesi’nin 3/b bendi uyarınca partnerlerin de aile içi şiddet tanımı içinde yer aldığı, Anayasa’nın 90. maddesi uyarınca usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmaların ‘kanun’ hükmünde olduğu, usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların, aynı kanunda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası ‘antlaşma’ hükümlerine göre karar verilmesi zorunlu olduğu dikkate alınarak ve dosyadaki belgelere göre takip mahkememizce değerlendirilmiştir” denildi.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner