Bosnia and Herzegovina: Marking the World Day of Social Justice – Bosna i Hercegovina: Obilježavanje Svjetskog dana socijalne pravde

20 February 2019 – Team members and volunteers of the Foundation United Women marked 20 February – the World Day of Social Justice – with organizing the street action in Banja Luka and participation in television programs focusing on social justice issues in Bosnia and Herzegovina. During the street action, they shared information leaflets with …

Read more Bosnia and Herzegovina: Marking the World Day of Social Justice – Bosna i Hercegovina: Obilježavanje Svjetskog dana socijalne pravde

B&H: Initiative for amendments of the RS Law on Protection from Domestic Violence – BiH: Inicijativa za dopune Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Republike Srpske

6 February 2019 – Following the news that the Ministry of Family, Youth, and Sport will initiate changes and amendments of the RS Law on Protection from Domestic Violence during the first 100 days of the Republic of Srpska Government, the Foundation United Women submitted the initiative for improving assistance and support provided to women …

Read more B&H: Initiative for amendments of the RS Law on Protection from Domestic Violence – BiH: Inicijativa za dopune Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Republike Srpske

Më degjo dhe Mua/Hear me too

Peje, 07/12/2018. Peja nikoqire e konferencës rajonale ‘’Më degjo dhe Mua’’ si pjesë e fushatës 16 ditë aktivisëm kundër dhunës ndaj grave. Peja tradicionalisht i mbështetë gratë viktima të dhunës. Artistet në përkrahje kundër dhunës me ane te nje ekspozite me piktura kunder dhunes . Komuna  e Pejes mbeshtetë fushaten. Ne konference morren pjese organizatat …

Read more Më degjo dhe Mua/Hear me too

Konferenca rajonale “Qasja në drejtësi e viktimave të dhunës në familje dhe dhunës në baza gjinore’’

Konferenca rajonale “Qasja në drejtësi e viktimave të dhunës në familje dhe dhunës në baza gjinore’’ Me datë 10 dhe 11 dhjetor, 2018  nën organizimin e Zyrës së Koordinatorit Ndërkombëtar kundër Dhunës në Familje, z. Naim Qelaj, u mbajt konferenca rajonale “Qasja në drejtësi e viktimave të dhunës në familje dhe dhunës në baza gjinore’’, …

Read more Konferenca rajonale “Qasja në drejtësi e viktimave të dhunës në familje dhe dhunës në baza gjinore’’

Bosnia and Herzegovina: Improving Coordination on Combating Violence Against Women at Local Level/Bosna i Hercegovina: Unapređenje koordinacije u borbi protiv nasilja prema ženama na lokalnom nivou

11 December 2018 – The Foundation United Women Banja Luka is continuing with activities of improving coordinated response on violence against women at the level of local communities in Bosnia and Herzegovina. Together with the local public institutions and subjects of protection from domestic violence and gender based violence in Banja Luka – City Administration, …

Read more Bosnia and Herzegovina: Improving Coordination on Combating Violence Against Women at Local Level/Bosna i Hercegovina: Unapređenje koordinacije u borbi protiv nasilja prema ženama na lokalnom nivou

BiH: Conference “Introducing the Institute of the Person of Trust in the System of Protecting Victims of Violence/ BiH: Konferencija “Uvođenje instituta osobe od povjerenja u sistem zaštite žrtava nasilja”

29 October 2018 –The Center of Women’s Rights from Zenica and the Foundation United Women Banja Luka organized the Conference “Introducing the Institute of the Person of Trust in the System of Protecting Victims of Violence – Exchanging Good Practices with Countries in the Region” in Sarajevo on 25 October 2018, with objective of opening …

Read more BiH: Conference “Introducing the Institute of the Person of Trust in the System of Protecting Victims of Violence/ BiH: Konferencija “Uvođenje instituta osobe od povjerenja u sistem zaštite žrtava nasilja”

Bosnia and Herzegovina: Toolkit for Monitoring Implementation of the Istanbul Convention/Bosna i Hercegovina: Priručnik za praćenje primjene Istanbulske konvencije

10 October 2018 – The Foundation United Women Banja Luka and Citizens’ Association Medica Zenica facilitated preparation of the Toolkit for Monitoring Implementation of the CoE Convention on Prevention and Combating Violence Against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention).

Read more Bosnia and Herzegovina: Toolkit for Monitoring Implementation of the Istanbul Convention/Bosna i Hercegovina: Priručnik za praćenje primjene Istanbulske konvencije