Më degjo dhe Mua/Hear me too

Peje, 07/12/2018. Peja nikoqire e konferencës rajonale ‘’Më degjo dhe Mua’’ si pjesë e fushatës 16 ditë aktivisëm kundër dhunës ndaj grave. Peja tradicionalisht i mbështetë gratë viktima të dhunës. Artistet në përkrahje kundër dhunës me ane te nje ekspozite me piktura kunder dhunes . Komuna  e Pejes mbeshtetë fushaten. Ne konference morren pjese organizatat …

Read more Më degjo dhe Mua/Hear me too

Konferenca rajonale “Qasja në drejtësi e viktimave të dhunës në familje dhe dhunës në baza gjinore’’

Konferenca rajonale “Qasja në drejtësi e viktimave të dhunës në familje dhe dhunës në baza gjinore’’ Me datë 10 dhe 11 dhjetor, 2018  nën organizimin e Zyrës së Koordinatorit Ndërkombëtar kundër Dhunës në Familje, z. Naim Qelaj, u mbajt konferenca rajonale “Qasja në drejtësi e viktimave të dhunës në familje dhe dhunës në baza gjinore’’, …

Read more Konferenca rajonale “Qasja në drejtësi e viktimave të dhunës në familje dhe dhunës në baza gjinore’’

Bosnia and Herzegovina: Improving Coordination on Combating Violence Against Women at Local Level/Bosna i Hercegovina: Unapređenje koordinacije u borbi protiv nasilja prema ženama na lokalnom nivou

11 December 2018 – The Foundation United Women Banja Luka is continuing with activities of improving coordinated response on violence against women at the level of local communities in Bosnia and Herzegovina. Together with the local public institutions and subjects of protection from domestic violence and gender based violence in Banja Luka – City Administration, …

Read more Bosnia and Herzegovina: Improving Coordination on Combating Violence Against Women at Local Level/Bosna i Hercegovina: Unapređenje koordinacije u borbi protiv nasilja prema ženama na lokalnom nivou

National Action Plan for the Implementation of Resolution 1325 – Plani Kombëtar i Veprimit për Zbatimin e Rezolutës 1325

October 31, 2018 – National Action Plan for the Implementation of Resolution No.1325 of the United Nations Security Council: Agenda for women peace and security. – 31 tetor 2018 – Plani Kombëtar i Veprimit për Zbatimin e Rezolutës 1325 të Këshillit të Sigurisë së Kombeve të Bashkuara: Axhenda për Paqen dhe Sigurinë e Grave.

Read more National Action Plan for the Implementation of Resolution 1325 – Plani Kombëtar i Veprimit për Zbatimin e Rezolutës 1325

Bosnia and Herzegovina: Toolkit for Monitoring Implementation of the Istanbul Convention/Bosna i Hercegovina: Priručnik za praćenje primjene Istanbulske konvencije

10 October 2018 – The Foundation United Women Banja Luka and Citizens’ Association Medica Zenica facilitated preparation of the Toolkit for Monitoring Implementation of the CoE Convention on Prevention and Combating Violence Against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention).

Read more Bosnia and Herzegovina: Toolkit for Monitoring Implementation of the Istanbul Convention/Bosna i Hercegovina: Priručnik za praćenje primjene Istanbulske konvencije

Bosnia and Herzegovina: Enhancing Capacities of Professionals to Assist Women Survivors of Violence/Bosna i Hercegovina: Osnaživanje kapaciteta profesionalaca za podršku ženama koje su preživjele nasilje

26 September 2018 – In the period 20-22 September, 2018 in Neum (Bosnia and Herzegovina) three-day workshop was held for women and men representatives of public institutions, subjects of protection that are signatories of the Protocol on Cooperation in Cases of Violence Against Women and Domestic Violence in Brčko District B&H (BD). Participants were women …

Read more Bosnia and Herzegovina: Enhancing Capacities of Professionals to Assist Women Survivors of Violence/Bosna i Hercegovina: Osnaživanje kapaciteta profesionalaca za podršku ženama koje su preživjele nasilje

Improving Access to Information on Violence Against Women for Women in Local Communities of Brčko District B&H/Unapređenje pristupa informacijama o nasilju prema ženama za žene u mjesnim zajednicama Brčko distrikta B&H

27 August 2018 – As a part of the project “Strengthening Prevention and Combating Violence Against Women and Domestic Violence in Brčko District B&H”, the Foundation United Women Banja Luka and Citizens’ Association Vive Žene Tuzla organized the info session for women in the local community of Gornji Rahić in Brčko District B&H. Objective of …

Read more Improving Access to Information on Violence Against Women for Women in Local Communities of Brčko District B&H/Unapređenje pristupa informacijama o nasilju prema ženama za žene u mjesnim zajednicama Brčko distrikta B&H

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner